Uslovi

Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja („Uslovi“, „Uslovi korišćenja“) pre nego što koristite veb lokaciju https://kompas.co.rs („Usluga“) kojom upravlja Kompas („nas“, „mi“ ili „naš „).

Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem usluge prihvatate da budete obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, možda nećete pristupiti Usluzi.

Intelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj, karakteristike i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo Kompas i njegovih davalaca licence.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može da sadrži veze ka veb lokacijama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompas.

Kompas nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i slažete se da Kompas neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve veb stranice ili usluge.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih veb lokacija ili usluga trećih strana koje posećujete.

Raskid

Možemo da prekinemo ili suspendujemo pristup našoj Usluzi odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslove.

Sve odredbe Uslova koje po svojoj prirodi treba da opstanu i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

Odricanje odgovornosti

Vaše korišćenje usluge je na sopstveni rizik. Usluga se pruža na osnovu „KAKO JESTE“ i „KAKO DOSTUPNO“. Usluga se pruža bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje ili tok učinka.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi će biti vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naš propust da sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako sud smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neprimenljiva, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi čine ceo ugovor između nas u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju i zamenjuju sve prethodne sporazume koje bismo mogli imati između nas u vezi sa Uslugom.

Promene

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promenu odredićemo po sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa našoj Usluzi ili njenom upotrebom nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas.

Svi Članci

Pretražite sve naše članake i pronađite inspiraciju za svoje sledeće putovanje! Sve destinacije, saveti i avanture na jednom mestu – istražite sada!