Putevima vina i istorije

VELIKA MAKEDONSKA TURA

Program putovanja:

22.04.-25.04.2021.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu : pdf

  1. Dan (četvrtak) NOVI SAD – BEOGRAD – ….

  Polazak iz Novog Sada, sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici u 23:00 časa. Polazak iz Beograda, sa parkinga kod Sava Centra, savska strana, na Novom Beogradu, u ponoć (noć četvrtak-petak). Direktna noćna vožnja auto putem prema severnoj Makedoniji, sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

  1. Dan (petak) – … OHRID

  Planirani dolazak na Ohrid je u prepodnevnim časovima. Ohridsko jezero i grad Ohrid su bez premca najveće turističke atrakcije Makedonije. Jedno od najvećih, ali i najstarijih prirodnih jezera u Evropi imalo je dovoljno vremena da oko sebe izgradi veliki broj sadržaja za svačiji ukus, a za njegove prirodne vrednosti znalo se od davnina. Po dolasku sledi razgledanje grada u pratnji stručnog lokalnog vodiča: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofija iz XI veka, crkva Sv. Bogorodica Perivlepte (Sv. Kliment), izgrađena 1295. god. na vrhu starog grada, Rimski teatar. Obilazak crkve Sv. Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava u Ohridu. Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama. Smeštaj u hotel oko 14:00 časova, po pravilima hotela. U slobodno vreme može se, za zainteresovane putnike, organizovati fakultativna poseta najpoznatijem manastiru Sveti Naum, uz usputnu posetu zalivu kostiju. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

  1. Dan (subota) – … OHRID – BITOLJ – KAVADARCI (vinarija TIKVEŠ) – SKOPLJE

  Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Bitolj u 09:00 časova. Bitolj je veoma lep i omiljeni grad kod Makedonaca, budući da najviše poseduje evropsku atmosferu. Grad je bio sedište konzula u XIX veku i oni su doveli evropsku kulturu i uticaj na lokalnu aristokratiju. Bitolj je lepo mesto za posetu, sa autentičnom turskom i romantičnom arhitekturom iz XIX veka. Sa druge strane, poznat po svojim raskošnim mozaicima, antičkom teatru i rimskim kupatilima, kao I Herakleom najjasnije očuvanom gradu iz drevne makedonske imperije. Nakon obilaska i slobodnog vremena polazak za mesto Kavadarci, gde ćemo posetiti makedosku vinariju Tikveš i degustirati čuvena makedonska vina. Put nas kasnije vodi prema Skoplju. Po dolasku sledi smeštaj u hotel i slobodno vreme za individualni program. Noćenje.

  1. Dan (nedelja) – SKOPLJE – BEOGRAD – NOVI SAD

  Doručak. Napuštanje hotela u 09:00 časova. Polazak na razgledanje grada u pratnji stručnog lokalnog vodiča: Panoramsko razgledanje grada – Skopska tvrđava – kale, crkva Sv. Spasa, Mustafapašina džamija, potom stari deo grada (Kuršumli An, Kapan An, Suli An, Trg Makedonija, Bezisten, Ćifte Amam i Dautpašin Amam), Muzej revolucionarne borbe, Arheološki muzej, spomenik Ratnik na konju na kome se nalazi Aleksandar Makedonski ispod koga je velika fontana. Ulica Makedonija, spomen dom Majke Tereze, stara železnička stanica – muzej grada Skoplja, zgrada Parlamenta, spomenik Palim herojima, porta Makedonija. Nakon obilaska grada slobodno vreme za razgledanje i individualne aktivnosti. Za zainteresovane putnike moguće je organizovati fakultativni odlazak do čuvene vinarije Kamnik, gde ćemo degustirati čuvena vina ovog kraja. U popodnevnim časovima (oko 16h) planiran je povratak za Beograd i Novi Sad. Dolazak je planiran u kasnim noćnim satima u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
 • 1 Noćenje sa doručkom u hotelu na Ohridu i 1 noćenje sa doručkom u hotelu u Skoplju;
 • Razgledanje Ohrida, Skoplja i vinarije Tikveš uz degustaciju vina u pratnji stručnih lokalanih vodiča;
 • Pratilac turističke agencije KOMPAS tokom putovanja;
 • Organizacioni troškovi;

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Individualni troškovi;
 • Fakultativni program:
  • Poseta Manastiru Sveti Naum i Zaliv kostiju – 10€
  • Poseta Vinariji Kamnik u Skoplju – 15€

Minimalan broj prijavljenih putnika je 20, kako bi se fakultativni izleti realizovali. 

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 125 din po danu (doplata za COVID-19 osiguranje je 65 dinara po danu);
 • Sve programom nepomenute usluge;

Predlog hotela: Hotel Klimetica 3* Ohrid i Hotel WIP 3* Skoplje. Ponuda hotela je informativnog karaktera.

NAČIN PLAĆANJA:– Cena je izražena devizno, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.  Gotovinski/platnim karticama: 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pred put. – Karticom Banka Intesa, na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate direktno u Kompas Tourism&Travel poslovnicama. – Čekovima I administrativnom zabranom: 40% prilikom rezervacije, a ostatak na tri rate nakon završenog putovanja

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

NAPOMENE:

 • U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika (od 45 putnika), agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.
 • Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih virusom COVID-19, moguće su promene i korekcije u realizaciji putovanja, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni, ukoliko dođe do istih. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Krajnji rok za prijavu putnika do popune mesta što zavisi od trenutne raspoloživosti.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 470000045496 od 06.11.2020. Triglav osiguranje ADO, Licenca OTP 452/2020 kategorija A25

Program “Velika makedonska tura,april 2021”, je zaveden pod rednim brojem 19 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.                                                   Cenovnik br. 1 od 27.01.2021.

PRIMENJUJUSEOPŠTIUSLOVIPUTOVANJAAGENCIJEKOMPASTOURISM&TRAVEL, USAGLAŠENISAZAKONOMOOBLIGACIJAMAIYUTASTANDARDIMA!                                                                                                            Novi Sad, 27.01.2021.