31.12.2020. – 02.01.2021. Cena od 21 990 dinara...