OBEDSKA BARA I KUPINOVO

Jednodnevni izlet
SREMSKA LEPOTICA – SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE
OBEDSKA BARA & KUPINOVO
POLASCI: 26. avgust, 23. septembar, 7. oktobar 2017.
CENA ARANŽMANA: 1.499,- dinara

DVORCI VOJVODINE

Jednodnevni izlet
DVORCI VOJVODINE
POLASCI: 30. jul, 27. avgust, 03. septembar, 8. oktobar 2017.
CENA ARANŽMANA: 1.699,- dinara

MANASTIRI FRUŠKE GORE

Jednodnevni izlet
MANASTIRI FRUŠKE GORE
NOVO HOPOVO – VRDNIK – JAZAK – BEOČIN
POLASCI: 25. jun, 30 jul, 27. avgust, 03. septembar, 8. oktobar 2017.
CENA ARANŽMANA: 995,- dinara

KRSTARENJE TISOM

Jednodnevni izlet
KRSTARENJE TISOM
POLASCI: 22. jul, 26. avgust, 16. septembar, 14. oktobar 2017.
CENA ARANŽMANA: 2.499,- dinara

NOVI SAD – SREMSKI KARLOVCI – MANASTIR KRUŠEDOL

Jednodnevni izlet
NA LEPOM PLAVOM DUNAVU
Novi Sad – Sremski Karlovci – manastir Krušedol
POLASCI: 30. jul, 27. avgust, 03. septembar, 8. oktobar 2017.
CENA ARANŽMANA: 1.499,- dinara