Napomena za avio karte:
1. Prilikom popunjavanja rezervacije nemojte koristiti slova sa srpskim karakterima (šđčćž)
2. Kod popunjavanja brojeva telefona se ne smeju koristiti nikakvi karakteri, osim + (npr. +381641234567)
3. Cene avio prevoza koje su date za određene datume, ne moraju da važe i za neke druge odabrane datume.

Pogledajte PRAVILNIK O PRAVU PUTNIKA KOD USKRAĆIVANJA UKRCAVANJA, OTKAZIVANJA LETOVA I VELIKOG KAŠNJENJA LETOVA („Sl. glasnik RS“, br. 1/2010):

 

Promocije Lufhtanse i Austrian Airline