TEMATSKA TURA “ZABORAVLJENE NOVOSAĐANKE”

Termin : 15.11.2020.

Ko je stvarao topli dom za novosadske uspešne trgovce, političare,pesnike? Za kim su se okretali na korzou? Ko je svojim stihovima lomio muška srca? Majke, lepotice, ali pre svega umne i obrazovane dame, supruge, govornice, produhovljene dobrotvorke i još mnogo toga su upravo bile žene Novog Sada. Ove dame ostavile su nemerljiv doprinos kulturnom ambijentu Novog Sada. Istorija se ne nalazi samo u knjigama, nego i u samom gradu. Novi Sad nam priča priču o značajnim Novosađankama. Saznajmo koja su mesta gde su živele i radile. Budimo svedoci istorije. U našem gradu još uvek postoje prozori sa kojih su one gledale i vrata na koja su ulazile u svoje domove. Zaustavimo se pored tih mesta i setimo se ovih izuzetnih žena. Malo toga je o njima zabeleženo, još više zaboravljeno. Podsetimo se nepravedno zaboravljenih Novosađanki.

Pratite Putokaz 021 i ne dozvolite da ove izuzetne žene ponovo budu zaboravljene.

Pridružite nam se u laganoj šetnji u kojoj ćete saznati ko su bile žene koje su svojim uticajem i radom obeležile istoriju Novog Sada.

DATUM: 15.11.2020. u 15 h

CENA ŠETNJE: 500 DIN PO OSOBI

Aranžman obuhvata:

  • obilazak grada u pratnji licenciranog turističkog vodiča

Aranžman ne obuhvata:

  • Individualne troškove i ostale nepomenute usluge

Važne napomene:

  • Rok za prijavu do popune mesta

Uslovi i način plaćanja:

  • Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o putovanju, uplaćujete akontaciju pun iznos
  • Plaćanje može biti izvršeno: gotovinom ili uplatom na račun agencije

Opšte napomene :

  • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na isto.
  • U okviru razgledanja grada/ova ili lokaliteta navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kultre, osim kada je to posebno naznačeno.
  • Organizator putovanja PUTOKAZ 021, Licenca OTP 367/2020 od 12.02.2020, Kategorija A 20

PROGRAM PUTOVANJA BR 39  OD 25.08.2020

  • Program turističkog putovanja “ ZABORAVLJENE NOVOSAĐANKE“ je zaveden pod rednim brojem 39 u knjizi evidencije programa turističkih putovanja (*na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.)