Turistička agencija Kompas Tourism&Travel svojim klijentima pomaže vezano  za proceduru dobijanja viza za  Veliku Britaniju i Tajland, za sva pitanja i odgovore možete nam se obratiti a naši agenti će Vam  dati precizne informacije vezane za viziranje i e-mailom poslati spisak svega onoga što je potrebno pribaviti za vizu.

Velika Britanija

Agencija popunjava online  aplikaciju, zakazuje termin za intervju, vrši plaćanje takse za vizu kao i drugih dodatnih usluga poput ubrzanog procesa, vraćanja dokumenata brzom poštom I slično.

Intervju se obavlja lično u Beogradu (agencija Teleperformance na adresi Airport city – Novi Beograd), nakon čega se pasoši šalju u konzulat Velike Britanije u Varšavi gde se sama viza i izdaje. Proces viziranja nakon predaje dokumenata traje  oko 15 radnih dana. U slučaju uplate usluge ubrzanog procesa traje oko 5 radnih dana . Vikend, praznici kao i vreme za transport dokumenata se ne računa.

Turistička viza se izdaje na period :

6 meseci multi ulazaka – taksa za vizu iznosi okvirno 110 EUR

2 godine multi ulazaka – taksa za vizu iznosi okvirno 390 EUR

5 godina multi ulazaka – taksa za vizu iznosi okvirno 700 EUR

10 godina multi ulazaka – taksa za vizu iznosi okvirno 1050 EUR

CENA ZAVISI OD ODNOSA FUNTE I EURA.

Više informacija možete pogledati na sajtu https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

USLUGA VIZIRANJA – 3.000,00 RSD

 

Tajland

Agencija popunjava formular(sve sem potpisa I ovlašćenja), zakazuje termin, vrši plaćanje takse I nosi dokumenta u konzulat. Proces viziranja nakon predaje dokumenata traje od 3-5 radnih dana. Vikend kao I praznici se ne računaju.

Vrste viza:

Turistička viza sa jednim ulaskom I boravkom do 60 dana, važenje vize 90 dana – taksa iznosi 30 EUR

Turistička viza sa multi ulascima I boravkom do 60 dana, važenje vize 180 dana – taksa iznosi 150 EUR

Poslovna viza (sastanci, sajmovi, konferencije I sl.) sa jednim ulaskom I boravkom do 90 dana, važenje do 90 dana – taksa iznosi 60 EUR

Poslovna viza (radna) sa jednim ulaskom I boravkom do 90 dana, važenje vize do 90 dana – taksa iznosi 60 EUR

Više informacija možete pogledati na sajtu https://www.thaiconsulate.rs/

USLUGA VIZIRANJA – 1.500,00 RSD

Sve informacije se odnose na nosioce pasoša Republike Srbije.

Strani državljani se moraju sami informisati o tome da li im je potrebna viza i gde je mogu obezbediti.