TVRĐAVE NA DUNAVU

SMEDEREVSKA, RAMSKA I GOLUBAČKA

13.03.2021

03.04.2021.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

PROGRAM PUTOVANJA

Predviđeno vreme polaska autobusom iz NovogSada u 07:00h sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici. Polazak iz Beograda u 08:15h (tačno mesto polaska će se znati nekoliko dana pred putovanje). Nastavljamo naše putovanje ka Smederevu. Obilazak Smederevske tvrđave (ulazak uključen u cenu), jedne od 6 najznačajnijih tvrđava na Dunavu u našoj državi i poslednje uporište Srbije pre njenog pada pod tursku vlast. Smederevsku tvrđavu podigao je Despot Đurađ Branković, sestrić despota Stefana Lazarevića. Sagrađena je u periodu od 1428 – 1439. godine i sastoji se iz dva dela – Velikog grada i Malog grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

Oko 11:30 časova nastavljamo naš put ka Ramskoj tvrđavi, koja se nalazi se na obali Dunava, između Kostolca i Velikog Gradišta. Po nalogu sultana Bajazita II 1483. godine, podignuta je ova tvrđava kao važno uporište turske odbrambene linije prema Ugarskoj. Odredbama Požarevačkog mira, u periodu od 1718. do 1739. godine, utvrđenje je privremeno u posedu Austrije. Ramska tvrđava predstavlja jedno od najstarijih utvrđenja u Srbiji opremljenih za dejstva odbrambenom artiljerijom, o čemu svedoči više posebno građenih topovskih otvora. Nakon obilaska put nas vodi u pravcu Velikog Gradišta i Golubačke tvrđave (ulazak uključen u cenu).

Nalazi se na samom ulasku u Đerdapsku klisuru, tamo gde je Dunav najširi. Ova moćna tvrđava iz XV veka proglašena je spomenikom kulture od izuzetnog značaja. Golubačka tvrđava je nedavno kompletno restauirana i važi za jednu od najlepših i najočuvanijih u Evropi.Predstavljala je važno srednjovekovno vojno pogranično utvrđenje, planski građeno zbog vojno-strategijskog značaja mesta. Odavde se lako mogao kontrolisati sav kopneni i vodeni put koji je povezivao istok i zapad, a strme i nepristupačne Ridanske litice, na kojima je izgrađena tvrđava, i sama reka, bili su joj prirodna zaštita. Zbog ovakvog položaja, tokom XIV i XV veka, pogranične sile, Ugarska i Srbija, a potom i Otomanska imperija, borile su se da osvoje Golubačku tvrđavu jer su time sticali kontrolu i moć nad državnom granicom.

Nakon obilaska Golubačkog grada uputićemo se ka Srebrnom jezeru, gde ćemo napraviti pauzu za ručak, šetnju i osveženje. Oko 18:00 časova, u dogovoru sa vodičem planiran je polazak za Beograd i Novi Sad. Kraj programa.

CENA ARANZMANA PO OSOBI : 2.290,00 dinara

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi.
 • Smederevska tvrđava (ulaznica + lokalni vodič)
 • Golubačka tvrđava (ulaznica + lokalni vodič), I zona – zelena, poseta palati i kulama 9, 8, 5.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Individualni troškovi i ulaznice;
 • Ramska tvrđava (ulaznica 300,00 dinara) – prijave u agenciji prilikom rezervacije. Uplata kod vodiča na licu mesta.
 • Ručak na Srebrnom jezeru;
 • Sve programom nepomenute usluge.

NAČIN PLAĆANJA:– Gotovinski/platnim karticama: 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pred put. – Karticom Banka Intesa, na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate direktno u Kompas Tourism&Travel poslovnicama. – Čekovima I administrativnom zabranom: 40% prilikom rezervacije, a ostatak na dve rate nakon završenog putovanja.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

NAPOMENE:

 • U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika (od 45 putnika), agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.
 • Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih virusom COVID-19, moguće su promene i korekcije u realizaciji putovanja, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni, ukoliko dođe do istih. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Krajnji rok za prijavu putnika do popune mesta što zavisi od trenutne raspoloživosti.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 470000045496 od 06.11.2020. Triglav osiguranje ADO, Licenca OTP 452/2020 kategorija A25

Program “Tvrdjave na Dunavu, april”, je zaveden pod rednim brojem 28 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.                                                   Cenovnik br. 1 od 09.02.2021.

PRIMENJUJUSEOPŠTIUSLOVIPUTOVANJAAGENCIJEKOMPASTOURISM&TRAVEL, USAGLAŠENISAZAKONOMOOBLIGACIJAMAIYUTASTANDARDIMA!                                                                                                            Novi Sad, 09.02.2021.