AMSTERDAM

VODEĆI SVETSKI SAJAM SAOBRAĆAJA, TEHNOLOGIJE I SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

Saobraćajna industrija prolazi kroz velike promene i razvoj je brz. Iskusite najnovija rešenja za današnje i sutrašnje izazove sa svim stručnjacima na terenu. Otkrijte najnovije trendove u infrastrukturi, upravljanju saobraćajem, pametna pokretljivost, sigurnost i parkiranje!

  1. Dan 20.03.2018. BEOGRAD –AMSTERDAM

Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla u 04:40 časova. Direktan let za Amsterdam kompanijom Air Serbia u 06:40 časova. Po dolasku u Amsterdam sledi organiyovani transfer na aerodrom uz kraće panoramsko informativno razgledanje grada. Smeštaj u hotel planiran je oko 14:00 časova. Slobodno vreme za individulane aktivnosti. Noćenje.

  1. Dan 21.03.2018. AMSTERDAM

Doručak. SAJAMSKI PROGRAM. Slobodno vreme za individulane aktivnosti. Noćenje.

  1. Dan 22.03.2018. AMSTERDAM

Doručak. SAJAMSKI PROGRAM. Slobodno vreme za individulane aktivnosti. Noćenje.

  1. Dan 23.03.2018. MASTERDAM – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela do 12:00 časova. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do transfera na aerodrom. Organizovani transfer iz hotela u 14:45 časova. Let za Beograd kompanijom Air Serbia u 17:45. Dolazak u Beograd je planiran u 20:20 časova po redu letenja.

 

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: 

Avio prevoz na relaciji Beograd – Amsterdam – Beograd sa uključenim prtljagom, smeštaj u Amsterdamu (3 noćenja sa doručkom) u dvokrevetnim sobama, povratni transfer aerodrom-hotel-aerodrom u Amsterdamu, organizacioni troškovi.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

Aerodromske takse, koje su 114 eura i podložne su pormenama do polaska, ulaznice za sajam, transferi hotel-sajam-hotel (putnici koriste javni prevoz – metro, autobus, taksi), međunarodno putno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi, i sve porgramom nepomenute usluge.

NAČIN PLAĆANJA

Prilikom rezervacije  uplaćuje se akontacija od 350 eur, a ostatak do punog iznosa aranžmana gotovinski, uplatom po profakturi najkasnije 2 nedelje pre početka putovanja ili platnim karticama Banke Intesa do 5 mesečnih rata bez kamate;

Krajnji rok za prijavu putnika: 01.03.2018. – ili do popune mesta (broj mesta ograničen)

NAPOMENE:

  • U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. 2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. 3) Za državljanje Republike Srbije viza za Kanadu je potrebna. Molimo putnike koje ne poseduju pasoš Republike Srbije da informacije vezane za vizni režim provere u svojoj zemlji.

Agencija  KOMPAS tourism &travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete broj 13-70682 osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“.   Cenovnik 1.  14.12.2017.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS tourism & travel USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I YUTA STANDARDIMA