SIGEP 2019

SAJAM PEKARSTVA I POSLASTIČARSTVA

20.01. – 24.01.2019.

           POSLEDNJE 2 DVOKREVETNE SOBE! 

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

SLADOLEDI – sirovine, gotovi i polugotovi proizvodi, oprema i mašine, oprema i mašine, pakovanje, dekoracija…POSLASTIČARSKI PROIZVODI – sirovine, poluproizvodi, margarini, masti i ulja, oprema i mašine…PEKARSTVO – sirovine, materijali, mašine i oprema, oprema za radni prostor…

PROGRAM PUTOVANJA

  1. Dan 20.01.2019. NOVI SAD – BEOGRAD ….

Okupljanje grupe u Novom Sadu na parkingu kod Lokomotive, kod železničke stanice, u 19:30 časova, a polazak je planiran u 19:45 časova. Polazak iz Novog Beograda, sa parkinga kod Sava Centra, savska strana u 21:00 čas. Direktna noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije do Italije sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

  1. DAN 21.01.2019. … RAVENA – RIMINI

Dolazak u Ravenu. To je grad sa dugom istorijom. Prve naseobine, na ovom tada močvarnom zemljištu nastale su u praistoriji. Naseljavali su je Umbri, Etrurci, Grci, Gali… Na prvi pogled Ravena liči na druge italijanske srednjevekovne gradove – sa starim ulicama i zgradama, prodavnicama, malim mirnim trgovima, ali Vizantijske kupole njenih crkava ukazuju na njeno istočno nasledje. Po dolasku sledi pešačko razgledanje grada centra garda: bazilika San Apolinare Nuovo, bazilika San Frančesko, Danteov grob, Duomo. krstionica, trg Popolo, mauzolej Gale Placidije (nije predviđen grupni ulazak), bazilika San Vitale (nije predviđen grupni ulazak)… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Ravena je rimska, gotska, srednjovekovna, mletačka i savremena, gostoljubiva i romantična. U dogovoreno vreme popodne planiran je polazak za Rimini. Smeštaj u hotel. Noćenje.

 3.Dan 22.01.2019. RIMINI

 Doručak. SAJAMSKI PROGRAM. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nakon sajma u 18h planiran je odlazak do prodavnice “FUGAR”  Noćenje.

 4.Dan 23.01.2019.  RIMINI – OUTLET CENTAR …

Doručak. Napuštanje hotela. SAJAMSKI PROGRAM. Za zainteresovane putnike predlažemo fakultativni izlet u  najuzvišeniju državu San Marino.  To je treća najmanja država u Evropi koja se nalazi u blizini čuvenog letovališta Rimini. Po dolasku razgledanje grada uz pratnju vodiča: bazilika Sv. Martina, Narodna palata, Garibaldijav spomenik, Trg Slobode, tvrđava… Polazak za Srbiju je planiran u 14h iz Riminija. U toku puta predviđena je dvočasovnu pauza u Outlet Centru u blizini Bolonje. Polazak za Srbiju je u 17:30 časova, sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

 5.Dan 24.01.2019. … BEOGRAD – NOVI SAD

   Dolazak na krajnja odredišta u ranim jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz udobnim turističkim autobusom, prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima; Smeštaj u hotelu 3* u dvokrevetnim sobama ili u dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem, na bazi 2 noćenja sa doručkom u Riminiju2; Obilasci prema programu; Nisu predviđene posete ni unutrašnji obilasci napomenutih građevina; Usluge pratioca grupe-vodiča iz agencije; Troškovi organizacije putovanja; Organizacija aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunardono putno zdravstveno osiguranje (možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 121 din po danu do 70 godina – preko 70 godina je 242 dinara), Ulaznica za sajam (turistička agencija KOMPAS je prethodnih godina obezbeđivala besplatne ulaznice, pa ćemo pokušati da obezbedimo i za 2019. godinu); Fakultataivni odlazak u San Marino – 10 eura po putniku (minimum 25 putnika za realizaciju putovanja); gradske takse koje se plaćaju na licu mesta u hotelu gde je to zakonski regulisano (1.50 eur po osobi po danu); Sve programom nepomenute usluge.

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Postoji mogućnost plaćanja čekovima na dve rate od završetka putovanja, kao i platnim karticama Banke Intesa na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate i uvećanja isključivo u agneciji Kompas u poslovnicama u Novom Sadu i Beogradu. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije prve strane pasoša.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.   2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja.  3) Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. 4) Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. 5)  Agencija Kompas ne pravi zadrzavanje i nije u obavezi da ceka putnike na granicnom prelazu radi overavanja taxi free.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj. 990000031321 od 25.01.2019.godine osiguravajuce kompanije „Triglav osiguranje A.D.O. BEOGRAD”

Cenovinik broj 1

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 platežnih putnika u autobusu

Za ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije KOMPAStourism&travel, koji su usaglašeni sa zakonom, obligacionim odnosima i Yuta standardima.

Novi Sad, 06.08.2018.