R I M

AVIONOM  –  AERODROMSKE TAKSE SU UKLJUČENE U CENU

07.11.-11.11.2019.

5 DANA  – 4 NOĆI

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

 R I M  je današnja prestonica današnje Republike Italije, a nekada caput mundi, centar velikog i moćnog carstva  koje je umnogome doprinelo kreiranju ne samo zapadnog dela već sveta već  je i kontrolisalo  milenijumsko civilizacijsko kretanje. Zbog svoje uzbudljive prošlosti, on zaista s pravom nosi epitet “večnog “, te i sam grad i njegova okolina obiluju mnogobrojnim istorijskim spomenicima I muzejima, a pomešanost antike i modernog, neodoljivog “rimskog stila života” čini ovaj grad jednim od najprivlačnijih  na svetu. Krase se ga umetnička dela Mikelanđela, Karavađa, Rafaela i Berninija, antički Koloseum, Rimski Forum i Panteon, ovde se nalazi duhovno i fizičko sedište  rimokatoličke vere  – Vatikan, a nadomak grada je neodoljivi Tivoli, omiljeno odmorište imućnih ljudi iz antičkog doba sa mnogobrojnim vilama, raskošnim letnjikovcima, vrtovima  i vodopadima, među kojima su najpoznatiji  ostaci Hadrijanove vile  i kompleks vile d’Este.Bilo koje doba godine je prijatno za posetu Rimu: vrele letnje dane u popodnevnim satima osvežava vetar ponentino koji šalje Tiberijsko more, dok su zimski meseci blagi zbog preosečne temperature od oko 10ºC.

Program putovanja

  1.DAN BEOGRAD – RIM (RAZGLEDANJE GRADA)

Sastanak putnika na aerodromu u Beogradu dva sata pre poletanja aviona. Let za Rim redovnom avionskom linijom    kompanijom Air Serbia  JU530 u 07.00h sa beogradskog aerodroma i očekivano vreme sletanja na rimski aerodrom je  u 08.35h. Nakon obavljenih carinskih formalnosti, odlazak na panoramsko razgledanje grada: Bazilika Sv Pavla (bez ulaska), Piramida Cestia, Karakaline Terme, Circus Maximus, Trg Venecija, Trg Kvirinale, Trg Barberini, ulica Veneto, Trg Republike, Bazilika Santa Maria Madjore….Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti.  Noćenje.

 2.DAN RIM – VATIKAN

Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja i fakultativna poseta Vatikanu gde se nakon obilaska, možete se   popeti  na čuvenu kupolu od koje vas deli 320 stepenika, ali sa koje se pruža veličanstven pogled na panoramu Rima…Povratak u grad Rim, slobodno vreme. Noćenje.

 3.DAN RIM – ROMA ANTICA

 Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta  Roma Antica.  Noćenje.

 4.DAN RIM  – RIMSKE BAZILIKE 

 DORUČAK. Slobodno vreme u Rimu ili fakultativni obilazak (u pratnji lokalnog vodiča) najpoznatijih rimskih   bazilika…Noćenje.

 5.DAN RIM  – BEOGRAD 

 Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme do sastanka sa lokalnim predstavnikom. Organizovan transfer do aerodroma. Let za Beograd kompanijom Air Serbia JU 535 u 20.25h, a očekivano vreme sletanja na beogradski aerodrom je u 22.00h prema objavljenom redu letenja. Kraj programa.

 

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

*Avionski prevoz  kompanijom Air Serbia na relaciji Beograd –Rim-Beograd (Napomena: dozvoljena količina prtljaga: 1 komad predatog prtljaga do 23kg, zbir svih dimenzija 158cm i ručni prtljag do 8kg)

  * Aerodromske takse u Beogradu  i Rimu 65€ i  aviokompanijska doplata za gorivo koja u trenutku objave programa iznosi YQ 68€(  podložna je promenama na šta organizator putovanja ne može imati uticaja)  i plaćaju se uz aranžman

 * Smeštaj u hotelu u standard dvokrevetnim sobama (dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, trokrevetne i jednokrevetne  na zahtev) na bazi četiri (4)  noćenja sa doručkom (usluga je samoposlužni  tzv. „švedski sto“)

* Razgledanje grada

 * Usluge turističkog vodiča na srpskom jeziku, obilaske prema programu, organizacione troškove.

   U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

 * Obavezna gradska komunalna taksu za Rim i (okolinu) – za hotele sa 4* je 6 € dnevno po osobi, a za hotele sa 3* je 4   € dnevno po osobi, a koje se plaćaju direktno na recepciji hotela

 * Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (preporučuje se za putovanja u zemlje EU; u slučaju neposedovanja istog   granične vlasti mogu sprečiti ulazak na teritoriju EU te putnici sami snose odgovornost za neposedovanje istog) uz mogućnost pribavljanja istog  u agenciji osiguravajuće kuće UNIQA u iznosu od 601 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR

  • Fakultativni izleti koji nisu sastavni deo programa i predstavljaju poseban ugovor, ulaznice za spomenike, muzeje i sve programom nepomenute usluge. 
  • Individualni troškovi putnika koji nastanu u toku trajanja putovanja i sve programom  neobuhvaćene usluge

FAKULTATIVNI IZLETI:

  • Vatikan 45€ deca do 11.99 godina strosti  40€ .Rezervacija i uplata se vrši  u dinarskoj protivvrednosti i obavezna je u  agenciji pre započinjanja putovanja – prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta. Vatikan je najmanja država na svetu i centar moći rimokatoličke vere. Ovde se nalazi Sikstinska kapela, crkva Svetog Petra, Pijeta…  Cena obuhvata ulaznicu, uslugu autorizovanog vodiča na srpskom jeziku i slušalice. Karte za javni prevoz se posebno doplaćuju, a povratak je individualan.
  • Roma Antica 40 € odrasli / deca do 12 god 35 €. Izlet uključuje obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima : Koloseum – najveći rimski amfiteatar , brežuljak Palatino i Forum – simbol antičkog Rima. Odlazak na razgledanje je peške ili metroom, povratak individualan (uključuje ulaznice, rezervaciju, slušalice i vodiča; prevoz metroom nije uključen u cenu izleta),.
  • Bazilike Rima 35 € / deca do 12 god 30 €. Obilaze se najpoznatije rimske bazilike : Bazilika Svetog Jovana, Lateranskog, Sveto Stepeniste (Scala Sancta i Sancta Sanctorum), Bazilika Svetog Klimenta, Bazilka Sv. Petra u lancima (gde se nalazi Mikelandjelov Mojsije) i Bazilika Svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore)… Cena uključuje ulaznice, rezervaciju, slušalice i vodiča-prevoz metroom nije uključen u cenu izleta I posebno se doplaćuje.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Rezervacija i uplata izleta VATIKAN se vrši  u dinarskoj protivvrednosti i obavezna je u  agenciji pre započinjanja putovanja – prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta. Za ostale izlete prijava je u agenciji, a uplata lokalnom predstavniku u Rimu u valuti.  Minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta po navedenim cenama je 15, s tim da organizator putovanja zadržava pravo da izmeni termin i način izvođenja. Fakultativni izleti predstavljaju poseban deo ugovora. U slučaju manjeg broja zainteresovanih, organizator putovanja ExperiencePro Travel zadržava pravo ponuditi korigovane , više cene koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

NAČINI PLAĆANJA

  • PLAĆANJE  JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESA NA DAN UPLATE. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga agencija zadržava pravo korekcije cena, nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Prilikom rezervacije putnik može uplatiti celokupan iznos putovanja, čime se garantuje cena.
  • Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacija, ostatak 15 dana pre početka aranžmana.

VAŽNE NAPOMENE

U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo  da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja. Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom  „migrantske krize“ mogući su problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita našta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija ExperiencePro Travel zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i kvalitetne realizacije.Agencija ExperienceProTravel ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Putnici su dužni proveriti validnost putnih isprava ( pasoš mora biti važnosti   minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja).Aranžman je rađen na bazi minimum 20 plativih putnika.

OPIS HOTELA

RAELI Hoteli 3*   http://raelihotels.it/en/home

Smeštaj grupe će biti obezbeđen u nekom od hotela iz poznatog lanca Raeli sa 3* (Floridia, Lazio, Noto, Regio, Siracusa). Svi hoteli su smešteni u blizini stanice Termini odakle se lako I brzo komunicira sa ostalim delovima grada. Sve sobe su standardnog kvaliteta sa TWC, SAT TV.  Usluga je doručak (samoposlužni tzv. “švedski sto”).

 Organizator Experience Pro Travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete broj 30000008879 osiguravajuće kompanije „Milenijum Osiguranje“. Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja agencije “Experience Pro Travel ” usklađeni sa YUTA standardom, ukoliko drugačije nije navedeno u programu.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA, ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA  ARANŽMANA OD STRANE AGENCIJE EXPERIENCEPROTRAVEL JE 5 RADNIH DANA PRED PUT.

Cenovnik br. 1a od 31.05.2019. Licenca Ministarstva Turizma OTP 51/2018, od 26 septembra 2018.