PRAVA PUTNIKA PO EVROPSKOJ REGULATIVI

avio karte
Razni su razlozi zbog kojih može da se desi da Vaš let kasni ili da uopšte ne budete u mogućnosti da se ukrcate u avion za koji je kupljena avio karta (meteorološki uslovi, tehnički razlozi, otkazivanje leta, prebukiranost leta, nemogućnost kompanije da Vas smesti u klasu koja je plaćena).
U takvim situacijama važno je da znate Vaša prava. Evropska regulativa 261/2004 objašnjava prava putnika i primenjuje se na svakog putnika ukoliko:
– putujete sa aerodroma koji se nalazi na teritoriji zemlje koja je potpisnica ECAA (European Common Aviation Area) sporazuma i na koju se ECAA sporazum primenjuje ili sa aerodroma koji se nalazi u trećoj zemlji na aerodrom koji se nalazi u oblasti ECAA, pod uslovom da već niste dobili prednosti ili nadoknadu ili da vam već nije pružena pomoć u toj trećoj zemlji.
– Imate potvrđenu rezervaciju za let o kome se radi
– ste stigli na čekiranje na vreme
– ukoliko vas je kompanija ili organizator putovanja prebacio sa leta za koji ste imali rezervaciju na drugi let, bez obzira na razloge

Regulativa se ne primenjuje na putnike koji imaju besplatnu ili kartu sa popustom osim ukoliko karta nije dobijena putem programa lojalnosti.

Prilikom uskraćivanja ukrcavanja, avio kompanija će prvo pitati ima li dobrovoljaca koji će predati svoju rezervaciju u zamenu za izvesne prednosti I nadoknade po uslovima koji će se dogovoriti sa putnikom. Dobrovoljci takođe dobijaju pravo da odaberu između prava na nadoknadu ili preusmerenja.
.
Odšteta i pomoć:

USKRACIVANJE UKRCAVANJA
U slučaju da se ne jave dobrovoljci koji će omogućiti da se preostali gosti sa rezervacijama ukrcaju na let, avio kompanija može uskratiti ukrcavanje putnicima protiv njihove volje. Ukoliko se se to desi avio kompanija treba da:
• isplati naknadu na sledeći način: €250 za letove do 1.500 km, €400 za letove od 1.500 do 3.500 km, €600 za letove preko 3.500 km. Ukoliko ponudi preusmeravanje vašeg putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50% ukoliko vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta: za dva sata za letove do 1.500 km, za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km, za četiri sata za letove preko 3.500 km. Rastojanje se utvrđuje na osnovu konačne destinacije na koju ćete, usled uskraćenog ukrcavanja, stići posle planiranog vremena prvobitno rezervisanog leta.
• Ponudi nadoknadu u vidu refundacije punog iznosa karte ili preusmerenje na najkraći mogući način I u najskorije vreme a u međuvremenu će avio kompanija ponuditi besplatne obroke I osveženja u zavisnosti od vremena čekanja ili besplatan smeštaj I prevoz do smeštaja ako je potrebno noćenje.
KAŠNJENJE
– Kad se očekuje da će vreme polaska biti kasnije od planiranog vremena polaska: za dva ili više sati (za letove do 1.500 km) za tri ili više sati (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sati (za letove preko 3.500 km) imaćete pravo na besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja I dva besplatna telefonska poziva ili poruke putem faksa ili mejla.
– Kad se očekuje vreme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, kompanije će ponuditi besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći, besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog)

Ukoliko Vam je let odložen najmanje pet sati nakon planiranog vremena, za sve letove (do 1.500 km, između 1.500 km i 3.500 km, preko 3.500 km), imate pravo na nadoknadu u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.
Ovo je skracena verzija regulative 261/2004 a integralnu verziju mozete videti na:
EU regulativa

Formular za kompenzaciju mozete naci ovde:
Formular za kompenzaciju