PESNICI NOVOG SADA

Termin : 11.09.2020.

Novi Sad je izrodio mnoga poznata imena iz sveta književnosti, kulture, nauke, školstva… Naš grad je poznat kao “Srpska Atina”. Deo tog nadimka se opravdava kroz dela i trud pesnika i pisaca koji su živeli i stvarali u našem gradu.

 Ova šetnja posvećena je poznatim novosadskim pesnicima i piscima koji su ostavili dubok trag na istoriju našeg grada i koji su svojim istorijskim delima ostavili veliki pečat na kulturu našeg grada.  Inspiracija umetnika je obično njegov život, njegove ljubavi i tragedije, usponi i padovi. Provirite u svet poezije i proze naših umetnika i saznajte kakvi su bili njihovi životi. Kako se oženio Jovan Jovanović Zmaj? Zašto je Laza Kostić tri puta bio u zatvoru? Kako je Kosta Trifković bio mornar? Kako je Georgije Magarašević postao od preljubnika osnivač najvažnije srpske kulturne institucije? U ovoj šetnji otkrićete odgovore na ova i još mnoga pitanja vezana za pesnike i pisce Novog Sada.

DATUM: 11.09.2020.

CENA: 500 DIN

Aranžman obuhvata:

  • obilazak grada u pratnji licenciranog turističkog vodiča

Aranžman ne obuhvata:

  • Individualne troškove i ostale nepomenute usluge 

Važne napomene: 

  • Rok za prijavu do popune mesta

Uslovi i način plaćanja:

  • Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o putovanju, uplaćujete akontaciju pun iznos
  • Plaćanje može biti izvršeno: gotovinom ili uplatom na račun agencije

Opšte napomene :

  • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na isto.
  • U okviru razgledanja grada/ova ili lokaliteta navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kultre, osim kada je to posebno naznačeno.
  • Organizator putovanja PUTOKAZ 021, Licenca OTP 367/2020 od 12.02.2020, Kategorija A 20

PROGRAM PUTOVANJA BR 40  OD 25.08.2020

  • Program turističkog putovanja “ PESNICI NOVOG SADA“ je zaveden pod rednim brojem 40 u knjizi evidencije programa turističkih putovanja (*na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.)