Kompas tourism & travel obavesten je da je Osiguravajuće društvo Triglav putnicima odbilo zahteve za isplatu naknade zbog nerealizovanog putovanja, po polisi Osiguranja garancije putovanja.

U obrazloženju odluke o odbijanju iznose se grub neistine na račun osnivača i odgovornih lica u Kompas tourism & travel i ukazuje da je osiguranik ’’namerno, odnosno prevarom izazvao osigurani slučaj’’.

Kompas tourism & travel i njegov osnivač i odgovorno lice decidno odbacuju svaku tvrdnju da su bilo kojim svojim radnjama doveli do nastupanja osiguranog slučaja i stečaja privrednog društva, a naročito da se tako nešto desilo namerno, odnosno prevarom – kako to navodi Triglav a.d.

Ovako iznet stav predstavlja pokušaj osiguravajućem društva da izbegne svoju odgovornost za isplatu naknade po polisi koja je uredno i u celosti plaćena, u situaciji kada je iz svima poznatih razloga, koji su bili posledica pandemije, na veliku žalost došlo do ozbiljnog poremećaja u ovoj grani privrede i potpune nemogućnosti rada.

Ni jedna grana privrede nije toliko osetila negativne posledice pandemije kao što je to turizam. Uz sve napore koji su činjeni Kompas tourism & travel koji je poslovao više od 55 godina na veliku žalost nije uspeo da izbegne blokadu rada i na kraju otvaranje stečajnog postupka.

Duboko smo pogođeni lažnim tvrdnjama osiguravajućeg društva da se u bilo kojim našim postupcima nazire bilo kakva namera ili prevara.

Želimo ovim putem da obavestimo sve putnike, koji su decenijama unazad poklanjali poverenje ovoj agenciji, da stav Triglav osiguranja nije ispravan i da su isti dužni da po plaćenoj Polisi garancije putovanja isplate svih podnosiocima zahteva naknadu.