Novosadsko “Zlatno doba”: Adamovići, Dunđerski i Tanurdžići

12.09.2020

Kada šetamo našim gradom, zastanemo ponekad, zadivljeni lepotom i veličinom pojedinih građevina. Koja je bila njihova svrha? Ko je živeo ovde? Kako su stekli svoje bogatstvo? Na ova pitanja, odgovore ćete dobiti ako krenete u  šetnju sa nama. Ovo je priča o tri porodice Adamovićima, Dunđerskim i Tanurdžićima. Porodicama koje su ukrasile naš grad sa prelepim građevinama i obogatili našu istoriju sa svojim delima. Na samom početku šetnje sa Trga mladenaca divićemo se prelepoj palati porodice Adamović. Aleksandar Adamović, po kome jedan deo grada nosi ime, bio je čovek koji je sačuvao vinogradarstvo na ovim prostorima. U nastavku šetnje na Trgu slobode videćemo dve centralno locirane građevine, Hotel Vojvodinu i sedište Vojvođanske banke, koji su nekada bili hoteli kraljica Marija i hotel Sloboda u vlasništvu porodice Dunđerski. Ko je nešto vredeo, nekada je ovde odsedao. Lazar Dunđerski je bio toliko bogat da je svakom od svoje petoro dece kupio po jedno plemićko imanje kao letnjikovac. Na trgu Slobode se jednim krajem naslonio “titan”, nama poznat kao Tanurdžićeva palata. Stoji ponosno i priča o slavi i moći svog vlasnika Nikole Tanudžića.

Malo sakrivena i skrajnuta od glavne pešačke zone, u Grčkoškolskoj ulici nalazi se još jedna palata Dunđerskih, poznata kao kuća strave. A, zašto?

Ovu i mnoge druge priče i lokacije koje govore o slavi i tragediji porodica novosadskog „Zlatnog doba“ možete saznati u našoj šetnji.

TERMIN:12.09.2020. u 18 h

CENA: 500 DINARA

Aranžman obuhvata:

  • obilazak grada u pratnji licenciranog turističkog vodiča

Aranžman ne obuhvata:

  • Individualne troškove i ostale nepomenute usluge

Važne napomene:

  • Rok za prijavu do popune mesta

Uslovi i način plaćanja:

  • Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o putovanju, uplaćujete akontaciju pun iznos
  • Plaćanje može biti izvršeno: gotovinom ili uplatom na račun agencije

Opšte napomene :

  • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na isto.
  • U okviru razgledanja grada/ova ili lokaliteta navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kultre, osim kada je to posebno naznačeno.
  • Organizator putovanja PUTOKAZ 021, Licenca OTP 367/2020 od 12.02.2020, Kategorija A 20

PROGRAM PUTOVANJA BR 41  OD 25.08.2020

  • Program turističkog putovanja “ ZLATNO DOBA NOVOG SADA“ je zaveden pod rednim brojem 41 u knjizi evidencije programa turističkih putovanja (*na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.)