KING’S ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS

Letnji kamp „SOUTH BANK“

(London) –  KURS DISCOVER LONDON

ODRASLI 18+  INDIVIDUALNI POLASCI

21.07.-04.08.2019.

24  – ČASOVNI NADZOR!

 SOUTH BANK letnji kamp omladinu 18+, smešten je u  modernom zdanju Univerziteta „London’s South Bank“, koji se nalazi u srcu Londona, u blizini Big Ben-a i London Eye. Učionice su nove. Centar ima unutrašnju sportsku salu, zajedničke prostorije za studente sa pristupom internetu.

Smeštaj je u zgradi David Bomberg, koja se nalazi par minuta hoda od glavnog zdanja univerziteta.. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne sa sopstvenim kupatilom, pretvorene u stanove. Ima zajedničku prostoriju za odmor i druženje i kuhinju (koja ne može da se koristi za kuvanje). 

Ishrana se odvija u restoranu unutar zgrade i to po unapred isplaniranom i raznovrsnom meniju koji se istog dana sprema na licu mesta. Za ručak i večeru bude topla kuvana jela (sem u danima ekskuzija, kada se dobije lanč paket).

Program nastave obuhvata 15 sati časova nedeljno. Grupe – različitih nivoa znanja, formiraju se od dece iz raznih zemalja. Nastava je raznovrsna i praktična, osmišljena da bude i obrazovna i zabavna. Vrlo često su u časove uključene igre, pesme, grupni rad na projektu, filmovi i niz drugih aktivnosti,  a sve predvođeno osobljem koje je kvalifikovano i ima iskustva u radu sa decom. Svi polaznici dobijaju materijal i udžbenike neophodne za nastavu.

Izleti: Tokom kursa predviđena su tri celodnevna (Subotom i Nedeljom) i četiri poludnevna izleta.

Tipični izleti su: Vestminster, London Eye, Nacionalni istorijski muzej, Brajton, Palata Hampton Court, katedrala Sv. Pavla, krstarenje rekom Temza, muzej nauke, muzej Madame Tussaud’s, Katedrala u Kentenberiju, Oksford i dr.

Slobodne i sportske aktivnosti obuhvataju aktivan program po izboru u popodnevnim časovima.  Slobodne aktivnosti se nastavljaju i u večernjim časovima  – specijalnim programom druženja koji pomaže polaznicima pri upoznavanju, sklapanju prijateljstava i korišćenju engleskog jezika: karaoke, talent show, kvizovi, žurke, timske igre.

Nadzor i bezbednost  je naravno od najvećeg značaja. Obučeno osoblje nadgleda sve aktivnosti, a kompletna sigurnosna oprema  i odela se nose sve vreme. Devojčice i dečaci su smešteni u odvojenim delovima, a noću ih nadzire domaće osoblje.

POLAZAK: 21. Juli 2018.                            

POVRATAK: 04.August  2018.

CENA ZA DVE  NEDELJE BORAVKA U KAMPU:  2.675 EUR

                                              MINIMUM: 2 OSOBE

    KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 31.05.2018.

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija u iznosu od 600,00 eur. Ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre   puta. Plaćanje je moguće gotovinom, platnim karticama ili profakturom.

Aranžman obuhvata: Povratnu avionsku kartu Beograd – London – Beograd, sa uključenim aerodromskim taksama, transfere od i do aerodroma u Londonu, letnji kurs engleskog jezika, metro i autobuske karte (Oyster karte) za prve 2 zone prevoza u Londonu, smeštaj u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama,uslugu viziranja i organizacione troškove aranžmana. 

Aranžman ne obuhvata: Troškove vize, međunarodno zdravstveno osiguranje (1.820,00 din), dodatne fakultativne izlete, lične troškove i sve druge nepomenute usluge.

Kurs obuhvata: Rezidencijalni smeštaj  sa uključenim polupansionom (doručak, večera), 20 časova (15 sati) engleskog nedeljno, test po dolasku, sertifikat na kraju kursa, društvene aktivnosti, ekskurzije, 24 – časovni nadzor nad decom.

https://media.kingseducation.com/assets/media/ke-digital/English 

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZRADU BRITANSKE VIZE:

– Biometrijski pasoš + fotokopija

– 2 fotografije, ne starije od šest meseci – pasoškog formata, isključivo na beloj pozadini

  • Za srednjoškolce i studente: potvrda o redovnom školovanju + prevod na engleski jezik
  • Đačka knjižica (original) ili indeks + fotokopija,
  • Stari pasoš + pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa Vama (supružnika / dece / roditelja),
  • Potvrda o zaposlenju oba roditelja sa visinom mesečnih primanja i datumom početka zaposlenja + prevod na engleski jezik.

CENA VIZE: 121 Eur (cena vize je podležna promenama) za dobijanje vize u roku od 30 dana.

Agencija aplicira za britansku vizu (nakon kompletno dostavljene tražene dokumentacije), a klijenti OBAVEZNO u zakazanom terminu moraju biti na razgovoru u prostorijama partnera UK ambasade: Teleperformance Limited, Airport City, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko se viza radi po ubrzanom postupku cena vize se uvećava i trenutno iznosi 180 eur.

NAPOMENA: Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih učesnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru s prijavljenim putnicima koriguje cenu ili program.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj. 990000031321 od 25.01.2019.godine osiguravajuce kompanije „Triglav osiguranje A.D.O. BEOGRAD”

Cenovnik br.1, 13.12.2018.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “KOMPAS” USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA
I YUTA STANDARDIMA.