Letnji kamp „FARRINGTONS“

   KING’S ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS

   (15 km od centra Londona)

09.07.-23.07.2017.

                                  ZA UZRAST 10 – 16 GODINA 

 

24  – ČASOVNI NADZOR!

FARRINGTONS letnji kamp za decu mlađeg uzrasta smešten je u  jugoistočnom predgrađu Londona – Chisleshurst, 15 km od centra grada . Zgrada škole je elegantna i prostrana, poseduje lepu baštu, bazen, sportsku halu, plesni studio, teniski teren, fudbalski teren. Nudi odličnu hranu i smeštaj visokih standarda.

Smeštaj je udoban, jednostavan i prilično tradicionalan. Sobe su uglavnom dvokrevetne, ali ima i trokrevetnih kao i četvorokrevetnih. Dečaci i devojčice su smešteni odvojeno.

Ishrana se odvija u restoranu unutar zgrade i to po unapred isplaniranom i raznovrsnom meniju koji se istog dana sprema na licu mesta. Uključen je pun pansion: doručak, ručak i večera. Ručak i večera su uglavnom topli obroci (sem kad se ide na izlet, kada se dobije lunch paket) i ima za izbor najmanje 2 glavna jela.

Program nastave obuhvata 15 sati nedeljno. Grupe – različitih nivoa znanja, formiraju se od dece iz raznih zemalja. Nastava je raznovrsna i praktična, osmišljena da bude i obrazovna i zabavna. Vrlo često su u časove uključene igre, pesme, grupni rad na projektu, filmovi i niz drugih aktivnosti  a sve predvođeno osobljem koje je kvalifikovano i ima iskustva u radu sa decom. Svi polaznici dobijaju materijal i udžbenike neophodne za nastavu.

Izleti: Tokom kursa predviđena su dva celodnevna izleta (šoping u Oxford street-u, Begingemska palata, London Eye, Brajton, Oxford, Vindzor)  i jedan poludnevan izlet (Prirodnjački muzej, Grinič) nedeljno sa uračunatim ulaznicama u objekte (gde potrebno).

Slobodne i sportske aktivnosti obuhvataju aktivan program svakodnevno u popodnevnim časovima: tenis, fudbal, otbojka, plivanje, timske igre, filmovi, lov na blago, umetničke radionice… Slobodne aktivnosti se nastavljaju i u večernjim časovima  – specijalnim programom druženja koji pomaže polaznicima pri upoznavanju, sklapanju prijateljstava i upražnjavanju jezika: kvizovi, kampovanje, pevanje, show talenata, modne revije, žurke i td.

Nadzor i bezbednost dece je naravno od najvećeg značaja. Obučeno osoblje nadgleda sve aktivnosti, a kompletna sigurnosna oprema  i odela se nose sve vreme. Devojčice i dečaci su smešteni u odvojenim delovima a noću ih nadzire domaće osoblje. Škola je smeštena u privatnom, ograđenom prostoru gde školsko osoblje dežura 24 časa. Takođe, svim učenicima su obezbeđene kartice sa brojevima telefona osoblja.

POLAZAK: 09. Juli 2017.                POVRATAK: 23. Juli 2017.

MINIMUM: 12 OSOBA

CENA ZA DVE  NEDELJE BORAVKA U KAMPU:          2.310  €

ROK ZA PRIJAVU: 01.04.2017.

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija u iznosu od 600,00 €.

Ostatak se plaća najkasnije 10 dana pre puta.

Aranžman obuhvata: Povratnu avionsku kartu Beograd – London – Beograd, sa uključenim aerodromskim taksama, transfere od i do aerodroma u Londonu, letnji kurs engleskog jezika, smeštaj i ishranu, uslugu vođstva grupe (za grupe od najmanje 12 polaznika), uslugu viziranja i organizacione troškove aranžmana.

Aranžman ne obuhvata: Troškove vize, međunarodno zdravstveno osiguranje (866,- din), lokalne transfere (autobuske ili metro karte), dodatne fakultativne izlete, lične troškove i sve druge nepomenute usluge.

Kurs obuhvata: Rezidencijalni smeštaj  sa uključenim svim obrocima (doručak, ručak, večera), 20 časova (15 sati) engleskog nedeljno, nastavni materijal, test po dolasku, sertifikat na kraju kursa, sportske i razne druge društvene aktivnosti, ekskurzije, pristup internetu, 24 – časovni nadzor nad decom.

www.kingssummer.com/our-locations/residential-summer-centres/farringtons.html 

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZRADU BRITANSKE VIZE:

– Biometrijski pasoš + fotokopija

– 2 fotografije, ne starije od šest meseci, isključivo na beloj pozadini

– Za đake (osnovce i srednjoškolce): potvrda o redovnom školovanju + prevod na engleski jezik

– Đačka knjižica + fotokopija,

– Stari pasoš +  pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa Vama (supružnika / dece / roditelja),

– Saglasnost OBA roditelja da dete putuje u inostranstvo, overena u opštini ili u sudu. (Ovaj zahtev važi bez obzira na bračno stanje roditelja.) + prevod na engleski jezik.

– Potvrda o zaposlenju oba roditelja sa visinom mesečnih primanja i datumom početka zaposlenja + prevod na engleski jezik.

CENA VIZE: 121 Eur (cena vize je podležna promenama) – za dobijanje vize u roku od 30 dana.

Agencija aplicira za britansku vizu (nakon kompletno dostavljene tra\ene dokumentacije), a klijenti OBAVEZNO u zakazanom terminu moraju biti na razgovoru u prostorijama partnera UK ambasade: Teleperformance Limited, Airport City, Omladinskih brigada 88 11070 Novi Beograd.

Ukoliko se viza radi po ubrzanom postupku cena vize se uvećava i trenutno iznosi 180 eur.

NAPOMENA: Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih učesnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru s prijavljenim putnicima koriguje cenu ili program.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj.13-70682, osiguravajuće kompanije „UNIQA neživotno osiguranje“,                                                                                                                                Cenovnik br.1, 12.01.2017.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “KOMPAS” USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA

.