KING’S ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS
Letnji kamp „SOUTH BANK“
(London)
ZA DECU OD 13 DO 17 GODINA I
18 GODINA (OGRANIČEN BROJ MESTA)
20.07.- 03.08.2022.

24 – ČASOVNI NADZOR!

SOUTH BANK letnji kamp za decu mlađeg uzrasta smešten je u modernom zdanju Univerziteta „London’s South Bank“, koji se nalazi u srcu Londona, u blizini Big Ben-a i London Eye. Učionice su  nove.Centar ima unutrašnju sportsku salu, zajedničke prostorije za studente sa pristupom internetu.Smeštaj je u zgradi David Bomberg, koja se nalazi par minuta hoda od glavnog zdanja Univerziteta.. Sobe su jednokrevetne sa sopstvenim kupatilom, pretvorene u stanove. Ima zajedničku prostoriju za odmor i druženje i kuhinju (koja ne može da se koristi za kuvanje).
Ishrana se odvija u restoranu unutar zgrade i to po unapred isplaniranom i raznovrsnom meniju koji se istog dana sprema na licu mesta. Za ručak i večeru budu topla kuvana jela (sem u danima ekskurzija, kada se dobija lanč paket).
Program nastave obuhvata 15 sati časova nedeljno. Grupe – različitih nivoa znanja, formiraju se od dece iz raznih zemalja. Nastava je raznovrsna i praktična, osmišljena da bude i obrazovna i zabavna. Vrlo često su u časove uključene debate, igre, pesme, grupni rad na projektu, filmovi i niz drugih aktivnosti, a sve predvođeno osobljem koje je kvalifikovano i ima iskustva u radu sa decom. Svi polaznici dobijaju materijal i udžbenike neophodne za nastavu.
Izleti: Tokom kursa predviđena su tri celodnevna i četiri poludnevna izleta.
Tipični izleti su: Westminster, London Eye, Nacionalni istorijski muzej, Brajton, Windsor, Palata Hampton Court, katedrala Sv. Pavla, krstarenje rekom Temza, muzej nauke, muzej Madame Tussaud’s, Katedrala u Kentenberiju, Oksford i dr.
Slobodne i sportske aktivnosti obuhvataju aktivan program po izboru u popodnevnim časovima. Slobodne aktivnosti se nastavljaju i u večernjim časovima – specijalnim programom druženja koji pomaže polaznicima pri upoznavanju, sklapanju prijateljstava i korišćenju engleskog jezika: karaoke, talent show, kvizovi, žurke, timske igre.
Nadzor i bezbednost dece je naravno od najvećeg značaja. Obučeno osoblje nadgleda sve aktivnosti, a kompletna sigurnosna oprema i odela se nose sve vreme. Devojčice i dečaci su smešteni u odvojenim delovima, a noću ih nadzire domaće osoblje. Objekti i okolina su prekriveni kamerama.

POLAZAK: 20. Juli 2022.

POVRATAK: 03.Avgust 2022.
CENA ZA DVE NEDELJE BORAVKA U KAMPU: 1.980GBP
MINIMUM:15 OSOBA
ROK ZA uplatu AKONTACIJE : 01.03.2022. – broj mesta ograničen

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija u iznosu od 400 GPB . Ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre puta. Plaćanje je moguće gotovinom ili profakturom.
Aranžman obuhvata: Transfere od i do aerodroma u Londonu, letnji kurs engleskog jezika – 15 sati nedeljno, test na početku i na kraju kursa, smeštaj u jednokrevetnim sobama sa privatnim kupatilom i zajednickim kuhinjom na spratu u kampu sa uključenim doručkom, ručkom i večerom, uslugu vođstva grupe (za grupe od najmanje 15 polaznika) uslugu viziranja i organizacione troškove aranžmana.
Aranžman ne obuhvata: Avio karta Beograd – London – Beograd , cca od 400 eura, troškove vize, karte za gradski prevoz , međunarodno zdravstveno osiguranje sa Covidom za polaznike do 18 god.(1.220,00 din), dodatne fakultativne izlete, lične troškove i sve druge nepomenute usluge.
*Karte za gradski prevoz plaćaju se u Londonu vodiču.
Kurs obuhvata: Rezidencijalni smeštaj sa uključenim svim obrocima (doručak, ručak, večera), 20 časova (15 sati) engleskog nedeljno, test po dolasku, sertifikat na kraju kursa, društvene aktivnosti, ekskurzije, 24 – časovni nadzor nad decom.
www.kingssummer.com/our-locations/residential-summer-centres/london-southbank.html
VAŽNA NAPOMENA :
Putovanje je organizovano kao grupa sa vodičem i to je moguće realizovati isključivo uz grupni avio prevoz , tako da polaznik kupuje kartu preko turističke agencije. Zbog sigurnosti avio prevoz se organizuje isključivo na redovnim avio linija. Low cost kompanije se nikad ne koriste za grupna putovanja i prevoz maloletnih lica. Cena avio karte uveliko zavisi od trenutka kada se kupuje i zato je preporuka za što ranije prijave i plaćanje istih.
Eventualni PCR ili antigenski testovi pre polaska na put ili u toku boravka nisu uključeni u cenu.
DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZRADU BRITANSKE VIZE:
– Biometrijski pasoš + fotokopija
– Dve fotografije, ne starije od šest meseci, isključivo na beloj pozadini
– Za đake (osnovce i srednjoškolce): potvrda o redovnom školovanju + prevod na engleski jezik
– Đačka knjižica (original) + fotokopija,
– Stari pasoš + pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa Vama (supružnika / dece / roditelja),
– Saglasnost OBA roditelja da dete putuje u inostranstvo, overena kod notara. (Ovaj zahtev važi bez obzira na bračno stanje roditelja.) + prevod na engleski jezik.
– Potvrda o zaposlenju oba roditelja sa visinom mesečnih primanja i datumom početka zaposlenja + prevod na engleski jezik.
CENA VIZE: 95 GBP (cena vize je podležna promenama) za dobijanje vize u roku od 30 dana.
Agencija aplicira za britansku vizu (nakon kompletno dostavljene tražene dokumentacije), a klijenti OBAVEZNO u zakazanom terminu moraju biti na razgovoru u prostorijama partnera UK ambasade: Teleperformance Limited, Airport City, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd.
Ambasada ima diskreciono pravo da traži dodatnu dokumentaciju, kao i da naplati dodatne usluge na licu mesta za skeniranje dokumentacije.

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE ZA VIZU: 03.05.2022.
Zbog komplikovane procedure izdavanja vize, molimo da ispoštujete rok za dostavu dokumentacije.
U suprotnom, agencija ne snosi odgovornost za mogućnost nedobijanja vize na vreme.
NAPOMENA: Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih učesnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru s prijavljenim putnicima koriguje cenu ili program.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju promene reda letenja avio kompanije.

KONTAKT : Ivana Macedonić-Eremić 063 87 43 550 , Lingua skola stranih jezika 021 6616 818 i ODEON 011 361 00 11

Organizator Odeon Plus Travel & Service poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 470000051018 Triglav ado Program London South Bank je zaveden pod rednim brojem 252 u knjizi evidencija turističkih putovanja.