KING’S ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS

Letnji kamp „SOUTH BANK“

(London)

ZA DECU OD 13 DO 17 GODINA

  I

18  GODINA (OGRANIČEN BROJ MESTA)

           15.07. – 29.07.2020.

24  – ČASOVNI NADZOR!

SOUTH BANK letnji kamp za decu mlađeg uzrasta smešten je u  modernom zdanju Univerziteta „London’s South Bank“, koji se nalazi u srcu Londona, u blizini Big Ben-a i London Eye. Učionice su nove. Centar ima unutrašnju sportsku salu, zajedničke prostorije za studente sa pristupom internetu.

Smeštaj je u zgradi David Bomberg, koja se nalazi par minuta hoda od glavnog zdanja univerziteta.. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne sa sopstvenim kupatilom, pretvorene u stanove. Ima zajedničku prostoriju za odmor i druženje i kuhinju (koja ne može da se koristi za kuvanje). 

Ishrana se odvija u restoranu unutar zgrade i to po unapred isplaniranom i raznovrsnom meniju koji se istog dana sprema na licu mesta. Za ručak i večeru bude topla kuvana jela (sem u danima ekskuzija, kada se dobije lanč paket).

Program nastave obuhvata 15 sati časova nedeljno. Grupe – različitih nivoa znanja, formiraju se od dece iz raznih zemalja. Nastava je raznovrsna i praktična, osmišljena da bude i obrazovna i zabavna. Vrlo često su u časove uključene igre, pesme, grupni rad na projektu, filmovi i niz drugih aktivnosti,  a sve predvođeno osobljem koje je kvalifikovano i ima iskustva u radu sa decom. Svi polaznici dobijaju materijal i udžbenike neophodne za nastavu.

Izleti: Tokom kursa predviđena su tri celodnevna (Subotom i Nedeljom) i četiri poludnevna izleta.

Tipični izleti su: Vestminster, London Eye, Nacionalni istorijski muzej, Brajton, Palata Hampton Court, katedrala Sv. Pavla, krstarenje rekom Temza, muzej nauke, muzej Madame Tussaud’s, Katedrala u Kentenberiju, Oksford i dr.

Slobodne i sportske aktivnosti obuhvataju aktivan program po izboru u popodnevnim časovima.  Slobodne aktivnosti se nastavljaju i u večernjim časovima  – specijalnim programom druženja koji pomaže polaznicima pri upoznavanju, sklapanju prijateljstava i korišćenju engleskog jezika: karaoke, talent show, kvizovi, žurke, timske igre.

Nadzor i bezbednost dece je naravno od najvećeg značaja. Obučeno osoblje nadgleda sve aktivnosti, a kompletna sigurnosna oprema  i odela se nose sve vreme. Devojčice i dečaci su smešteni u odvojenim delovima, a noću ih nadzire domaće osoblje.

        POLAZAK: 15. Juli 2020.                                       POVRATAK: 29.Juli 2020.

CENA ZA DVE  NEDELJE BORAVKA U KAMPU:       2.390  EUR

                                              MINIMUM: 15 OSOBA

    ROK ZA uplatu AKONTACIJE : 01.02.2020. – broj mesta ograničen

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija u iznosu od 600,00 eur. Ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre puta. Plaćanje je moguće gotovinom, platnim karticama ili profakturom.

Aranžman obuhvata: Povratnu avionsku kartu Beograd – London – Beograd, sa uključenim aerodromskim taksama (85 eur-podložno promeni), transfere od i do aerodroma u Londonu, letnji kurs engleskog jezika – 15 sati nedeljno, test na početku i na kraju kursa, smeštaj u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama u kampu sa uključenim doručkom, ručkom i večerom, uslugu vođstva grupe (za grupe od najmanje 15 polaznika) uslugu viziranja i organizacione troškove aranžmana.

Aranžman ne obuhvata: Troškove vize, karte za gradski prevoz (metro i autobuske karte za dve zone gradskog prevoza u Londonu za 2 nedelje: studenti ispod 15 godina = 36 funti, studenti preko 16 godina = 72 eur)*, međunarodno zdravstveno osiguranje (993,- din), dodatne fakultativne izlete, lične troškove i sve druge nepomenute usluge.

*Karte za gradski prevoz plaćaju se u Londonu predstavniku agencije.

Kurs obuhvata: Rezidencijalni smeštaj  sa uključenim svim obrocima (doručak, ručak, večera), 20 časova (15 sati) engleskog nedeljno, test po dolasku, sertifikat na kraju kursa, društvene aktivnosti, ekskurzije, 24 – časovni nadzor nad decom.

www.kingssummer.com/our-locations/residential-summer-centres/london-southbank.html

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZRADU BRITANSKE VIZE:

– Biometrijski pasoš + fotokopija

– 2 fotografije, ne starije od šest meseci, isključivo na beloj pozadini

  • Za đake (osnovce i srednjoškolce): potvrda o redovnom školovanju + prevod na engleski jezik
  • Đačka knjižica (original) + fotokopija,
  • Stari pasoš + pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa Vama (supružnika / dece / roditelja),
  • Saglasnost OBA roditelja da dete putuje u inostranstvo, overena kod notara. (Ovaj zahtev važi bez obzira na bračno stanje roditelja.) + prevod na engleski jezik.
  • Potvrda o zaposlenju oba roditelja sa visinom mesečnih primanja i datumom početka zaposlenja + prevod na engleski jezik.

CENA VIZE: 125 Eur (cena vize je podležna promenama) za dobijanje vize u roku od 30 dana.

Agencija aplicira za britansku vizu (nakon kompletno dostavljene tražene dokumentacije), a klijenti OBAVEZNO u zakazanom terminu moraju biti na razgovoru u prostorijama partnera UK ambasade: Teleperformance Limited, Airport City, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd.

Ambasada ima diskreciono pravo da traži dodatnu dokumentaciju, kao i da naplati dodatne usluge na licu mesta za skeniranje dokumentacije.

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE ZA VIZU: 12.06.2020.

Zbog komplikovane procedure izdavanja vize, molimo da ispoštujete rok za dostavu dokumentacije. U suprotnom, agencija ne snosi odgovornost za mogućnost nedobijanja vize na vreme.

NAPOMENA: Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih učesnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru s prijavljenim putnicima koriguje cenu ili program.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju promene reda letenja avio kompanije.                                

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete polisa broj 30000013162, od 12.06.2019. (primena od 15.06.2019.) Akcionarsko društvo za osiguranje  „Milenijum osiguranje“

Program London South Bank je zaveden pod rednim brojem 58  u knjizi evidencija turističkih putovanja.  

 Cenovnik broj 1, 02.12.2019.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE „KOMPASTOURISM&TRAVEL“, USAGLAŠENI SA ZAKONOM I OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!       

 Novi Sad, 02.12.2019.