KRAKOV

5 DANA – 2 NOĆENJA

12.08. – 16.08.2019.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

  Krakov je čak 500 godina bio prestonica Poljske, a danas je jedan od najvećih gradova u Poljskoj. To je grad koji odiše energijom, mladošću i jedan je od najvećih univerzitetskih centara u Evropi. Nalazi se na obalama reke Visle. Krakov, kao i uopšte ovaj deo Poljske, smatra se srcem cele zemlje zato što obiluje bogatim kulturno-istorijskim nasleđem. Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Vavelom podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva. Krakov je prvi grad u svetu čiji je istorijski centar stavljen na UNESCO – vu listu svetske baštine. Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašeni koncentracioni logor Auschwitz.

PROGRAM PUTOVANJA:

 1.Dan NOVI SAD 12.08.2019.

Polazak autobusa iz Novog Sada u 17.00h kod Lokomotive. Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora i   graničnih formalnosti.

 1. Dan KRAKOV 13.08.2019.

  Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i   dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz XIV veka. Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu Galeria Krakowska (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj). Noćenje.

 1. Dan KRAKOV-AUŠVIC BIRKENAU 14.08.2019.

Doručak.  Fakultativni odlazak do Aušvica – Birkenau i obilazak jednog od najznačajnijih i najtragičnijih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomen muzej pod zaštitom UNESCO-a), mesto najvećeg masovnog ubistva u istoriji čovečanstva koje nosi ožiljak tamne strane ljudskog bića. Najsnažniji, najupečatljiviji i jedinstveni doživljaj koji budi mešavinu najrazličitijih osećanja od kojih ćete istovremeno biti i iznenađeni i produhovljeni i zbog čega ćete i drugima preporučiti obilazak ovog nesvakidašnjeg memorijalnog kompleksa. Jedinstvena istorijska priča koju je nemoguće prepričati! Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. Dan KRAKOV-VELIČKA 15.08.2019.

 DoručakNapuštanje hotela. Fakultativno: poseta rudniku soli Vjelička. Da li ste znali da se ispod tla Poljske krije čitavo podzemno  carstvo od soli? Upoznajte tajanstvene dubine rudnika soli Veličke – neobičan podzemni slani grad,čudesan svet slanih jezera, pećina, prostorija i hodnika, kapela i još mnoga čudesa koje su stvarale generacije rudara zaposlene u najstarijem rudniku soli u Evropi. Posebno putovanje kroz rudnik počinje na 64 m a završava se na 135 m ispod nivoa zemlje uz mnogobrojne atrakcije poput slušanja Šopenove muzike, scenskih efekata, i drugih iznenađenja koje čekaju samo na Vas. Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Oko 18.00h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Novi Sad. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

 1. Dan NOVI SAD 16.08.2019.

    Dolazak u  Novi Sad  u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

         Cena aranžmana: 95 eur

    Cene su izražene u eurima po osobi
        Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate. 

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

– 2 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
-obilaske prema programu
– usluge licenciranog turističkog vodiča (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje ( 1 eur dnevno )

– ulaznice i fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:

Rudnik soli Vjelička -35 €

Aušvic – 25 €

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana

-doplata za polazak iz Beograda = 15 evra povratni transfer / za minimum 2 osobe

NAČIN PLAĆANJA:

– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja.

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:

 1. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska),a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 2. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 3. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 4. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 5. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

NAPOMENE:

 1. Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 2. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 3. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 4. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

obilazak…)

 1. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 2. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 3. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
 4. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 5. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 6. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 7. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 8. Organizator putovanja je Putokaz 021, licenca OTP br.102/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

U skladu  sa odredbama Zakona o turizmu organizator putovanja ima garanciju MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, 11000 Beograd, polisa osiguranja broj 30000008530 od 11.08.2018.godine u visini 300.000.- eur

Garancija se aktivira kod MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. u slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti  i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku. Putnik se može obratiti na mail: office@milenijum-osiguranje.rs, telefon: +381 11 440 77 00 ili asistentskoj kući CORIS na telefon +381 11 36 36 999 ili na mail coris@coris.rs uz potpunu podršku putniku od 24h.

PROGRAM PUTOVANJA  KRAKOV BR . 28 OD 11.06.2019- Agencija Putokaz 021