NOVI PROTOKOL ULASKA U GRČKU OD 1. JULA 2020. godine

NAJNOVIJE INFORMACIJE:

Počevši od 1. jula 2020. godine, svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form – PLF (link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/) najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj.

Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će na email dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.

Za popunjvanje obrasca biće vam potrebna tačna administrativna regija vaše destinacije i poštanski broj, to možete proveriti u tabelama na kraju obaveštenja.

Kao adresu na destinaciji navedite ime smeštajnog objekta.

Putnici kojima se obavi testiranje na novi koronavirus SARS-CoV-2 u obavezi su da ostanu u samoizolaciji na adresi svog krajnjeg odredišta u Grčkoj. Njihovi podaci se unose u informativni sistem EODI koji je povezan sa registrom COVID radi lakšeg pronalaženja kontakata u slučaju da je test pozitivan. Po završetku skrininga putnici ulaze u Grčku, primajući uputstva o samoizolaciji dok se ne objave rezultati njihovog skrininga.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da pozovete neku od naših poslovnica.

Napomena: Kod ukucavanja adrese u Srbiji na početku poštanskog broja dodati 0, dakle za Beograd unosite 011000, takođe obrazac ne prihvata slova š,ć već koristite slova s,c.

 

Tabela sa administrativnim regijama.

Tabela sa postanskim brojevima:

Tabela sa adresama vila gde ima naziv ulice :