KOMPAS VAS VODI NA IZLOŽBU SLIKA

FRIDA KALO

BUDIMPEŠTA

24./26.08.2018.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan 24.08.2018. – BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Beograda sa parkinga kod Sava centra (savska strana) u 05:30 časova. Polazak iz  Novog Sada sa parkinga kod lokomotive na železničkoj stanici u 06:00h. Direktna, dnevna, vožnja do Budimpešte sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih fromalnosti. Dolazak u Budimpeštu oko 13h u zavisnosti od uslova na putu. Po dolasku sledi razgledanje mađarske prestonice: Stadion Ferenc Puškaš, Arena, Trg Heroja, Muzej lepih i primenjenih umetnosti, zamak Vajdahunjadi, Andraši bulevar, Bazilika Svetog Stefana, Ruzveltov Trg, Akademija, Lančani most, Ribarski bastion, Crkva kralja Matije, kraljevska palata, kraće slobodno  vreme u Budimu, Eržabet most, Vaci ulica… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u Vaci ulici. Noćenje.

2.Dan 25.08.2018. – BUDIMPEŠTA

Doručak. Fakultataivni program krstarena Dunavom od Budimpešte do Sentandreje. Po dolasku sledi razgledanje grada u pratnji vodiča: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Popodne je planiran povratak u Budimpeštu. Uveče je moguće organizovati fakultataivno večernje krstarenje Dunavom u trajanju od 1 sat, gde ćete imati priliku da doživite Budimpeštu iz jednog drugačijeg ugla. Noćenje.

3.Dan 26.08.2018. – BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA – NOVI SAD – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. U 09:30 planiran je fakultativni odlazak do Nacionalne Galerije na budimskom brdu na izložbu slika čuvene umetnice Fride Kalo. Ona je verovatno najatraktivniji i najznačajniji ženski umetnik 20. veka čija će dela biti predmet izložbe u Mađarskoj nacionalnoj galeriji u toku leta 2018. Zahvaljujući ljubaznosti muzeja Dolores Olmedo, Meksiko Siti i nekoliko drugih važnih meksičkih kolekcija, više od tridesetak slika i drugih radova ove umetnice gostuju u Budimpešti. Selekcija – koja ne sadrži samo galerijske portrete, već uključuje i tako velika dela kao njeno prvo platno, slikano 1927. godine, tako i slike i portrete inspirisane događajima u njenom životu, potom radovi prožeti simbolikom, crteži, pa čak i fotografije – nudi uvid u svet umetnice, ali fizičko i psihičko stanje unutrašnjeg sveta Fride Kahlo, i pokazuje nam mitsku stvarnost koju je iskusila i rekonstruisala. Nakon izložbe planirano je slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 18h je planiran polazak za Srbiju. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak na krajnja odredišta u kasnim večernjim časovima.

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim autobusom turističke klase prema programu;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u dvokrevetnim sobama sa na bazi 2 noćenja sa doručkom;
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Boravišna taksa koja se plaća u hotelu na licu mesta na recepciji;
 • Fakultativni izleti;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 121 dinara po osobi po danu;
 • Individualni troškovi i ulaznice;
 • Sve programom nepomenute usluge.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • POSETA IZLOŽBI SLIKA (ulaznica i prevoz hotel-galerija-hotel) – 15 eura po osobi.
 • VEČERNJE KRSTARENJE DUNAVOM UZ SAMPANJAC – 10 eura po osobi.
 • CELODNEVNI IZLET U SENTANDREJU – 15 eura po osobi.

(Odlazak brodom redovna linija+razgledanje grada+povratak autobusom)

Minimum 30 plativih putnika za realizaciju fakultataivnih izleta!

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja. Postoji mogućnost plaćanja čekovima na dve rate od završetka putovanja. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije pasoša.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.

2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije.

Kalkulacija je radjena na bazi minimum 45 plativih putnika u autbusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete, osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“, Cenovinik broj 2. 

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS TOURISM & TRAVEL, USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!

 Novi Sad, 18.07.2018.