KOMPAS VAS VODI NA SAJMOVE

CONSTRUMA,HUNGAROTHERM,

CONSTRUMA GARDEN, HOME DESIGN

BUDIMPEŠTA

03.04.2019. – 07.04.2019.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

Najveća izložba građevinskog inženjerstva u Mađarskoj otvara svoja vrata 10-ti put 2019. godine. Dvogodišnja izložba ima vodeću ulogu na tržištu u poslednjih 20 godina. Danas je to deo vodeće građevinske industrije i domaće izložbene garniture u Mađarskoj i regionu centralne i istočne Evrope. CONSTRUMA grupa će obuhvatiti izložbu građevinskog inženjerstva i obnovljivih izvora energije: HUNGAROTHERM, sajam građevinske industrije: CONSTRUMA i HOMEDesign, sajam za uređenje enterijera i dizajn,a CONSTRUMA GARDEN za uređenje i dizajn eksterijera. Ove teme zajedno pokrivaju sve elemente domaće proizvodnje. Ova izložbena gomila je najveći događaj u Mađarskoj za trgovinu i za javnost.

PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan. – BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Beograda sa parkinga kod Sava centra (savska strana) u 04:30 časova. Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive na železničkoj stanici u 06:00h. Direktna, dnevna, vožnja do Budimpešte sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih fromalnosti. Dolazak u Budimpeštu oko 13h u zavisnosti od uslova na putu. Po dolasku sledi razgledanje mađarske prestonice: Stadion Ferenc Puškaš, Arena, Trg Heroja, Muzej lepih i primenjenih umetnosti, zamak Vajdahunjadi, Andraši bulevar, Bazilika Svetog Stefana, Ruzveltov Trg, Akademija, Lančani most, Ribarski bastion, Crkva kralja Matije, kraljevska palata, kraće slobodno  vreme u Budimu, Eržabet most, Vaci ulica… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u Vaci ulici. Noćenje.

2.Dan. – BUDIMPEŠTA

Doručak. Sajamski program. Popodne je planiran povratak u hotel. Uveče je moguće organizovati fakultataivno večernje krstarenje Dunavom u trajanju od 1 sat, gde ćete imati priliku da doživite Budimpeštu iz jednog drugačijeg ugla. Noćenje.

3.Dan. – BUDIMPEŠTA – NOVI SAD – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Sajamski program. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Predlažemo za zainteresovane putnike odlazak u Sentandreju. U 17:00 časova planiran je polazak za Srbiju. Dolazak u Novi Sad i Beograd je u kansim večernjim čaovima u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim autobusom turističke klase prema programu;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u dvokrevetnim sobama sa na bazi 2 noćenja sa doručkom;
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
 • Vodički servis i organizacioni troškovi.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Boravišna taksa koja se plaća u hotelu na licu mesta na recepciji;
 • Ulaznica za sajam;
 • Fakultataivni program;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 121 dinara po osobi po danu;
 • Individualni troškovi i ulaznice;
 • Sve programom nepomenute usluge.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • VEČERNJE KRSTARENJE DUNAVOM UZ SAMPANJAC – 10 eura po osobi.
 • CELODNEVNI IZLET U SENTANDREJU – 10 eura po osobi.

Minimum 30 plativih putnika za realizaciju fakultataivnih izleta!

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja. Postoji mogućnost plaćanja čekovima na dve rate od završetka putovanja, kao i platnim karticama Banke Intesa na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate i uvećanja isključiv u agneciji Kompas u poslovnicama u Novom Sadu i Beogradu. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije pasoša.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.

2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije.

Kalkulacija je radjena na bazi minimum 45 plativih putnika u autbusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranzmana najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj. 990000031321 od 25.01.2019.godine osiguravajuce kompanije „Triglav osiguranje A.D.O. BEOGRAD”

Cenovinik broj 1

 PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS TOURISM & TRAVEL, USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA I YUTA STANDARDIMA!

 Novi Sad, 11,01,2019.