CARIBROD I CARSKA PRIRODA

[ Pirot, Sukovski manastir, kanjon reke Jerme, Poganovski manastir, Caribrod / Dimitrovgrad, Rosomački lonci, manastir Temska, vodopad Bigar, Knjaževac ]

Termin putovanja :

24.04. – 25.04.2021.;

15.05. – 16.05.2021.

29.05. – 30.05.2021.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

Dan 1 (subota)

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive na Železničkoj stanici u 06:00h. Planirano vreme polaska iz Beograda je u 07:15h (mesto polaska će biti naknadno javljeno). Vožnja u trajanju od 5 časova do Pirota sa usputnom pauzom zarad kraćeg odmora. Očekivani dolazak u Pirot oko 11:00h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u trajanju od 2 sata. Nakon posete Pirotu, nastavljamo naše putovanje ka desnoj obali reke Jerme, gde se u blizini sela Sukovo, u podnožju brda Carev kamen, nalazi manastir posvećen Uspenju Presvete Bogorodice u narodu poznatiji pod imenom Sukovski manastir. Predviđeno vreme boravka u manastiru Sukovo je 45 minuta do sat vremena. Odlazimo potom do sela Vlasi i krećemo u laganu šetnju u trajanju od 30-40 minuta kanjonom Jerme do Poganovskog manastira. Jedinstveni i najčudesniji, a ujedno i najlepši kanjon jedne reke koji Srbija poseduje u zbirci svojih prirodnih lepota svakako je kanjon Jerme. Pravo čudo brdovitog Balkana, na jugoistoku naše zemlje za koje malo ko u Srbiji zna, što doprinosi njegovoj tajanstvenosti i očuvanosti iskonske lepote koju je netaknutu zadržao sve do danas. Sigurno najživopisniji predeo u Srbiji, kanjon Jerme, svojim strmim liticama, koje na pojedinim deonicama imaju tendenciju da se dodirnu, podsećaju na prave Termopile izmeštene baš u našu avliju. Sledi potom šetnja natrag do autobusa inastavak putovanja do Dimitrovgrada. Po dolasku, smeštaj u hotel „Happy“.Mogućnost fakultativne organizacije večere u restoranu hotela „Happy“ (obavezna prijava u agenciji).Slobodno vreme. Noćenje.

 

Dan 2 (nedelja)

Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel i nastavljamo putovanje do Rosomačkih lonaca, udaljenih na 60km od našeg hotela. Napuštamo naš autobus u selu Slavinje, odakle nam sledi lagana šetnja u trajanju od 20 minuta do kanjona Rosomače u kome se nalazi više proširenja sa virovima koja podsećaju na kotlove ili lonce, po čemu je kanjon i dobio ime. Povratak u autobus i putovanje do manastira Sveti Đorđe, poznat i kao manastir Temska, koji se nalazi na 15km od Pirota. Crkva manastira je posvećena Svetom velikomučeniku Georgiju, podigla su ga braća Dejanovići, sestrići cara Dušana. Manastir živi preko 80 godina, a u njemu se čuva duga tradicija spravljanja melema za razna oboljenja. Pod zaštitom je države od 1948.godine, a od nedavno je i pod zaštitom UNESCO-a. Nakon toga nam sledi vožnja u trajanju od sat vremena do dragulja Stare planine, vodopada Bigar. Na vodopadu voda se preliva preko 35m visokog, lakog rupičastog kamena tj. bigra, po kome je i dobio ime. Uzvodno od vodopada nalazi se svojevrsna prirodna atrakcija, više manjih vodopada u koritu reke i tri jezerceta sa bistrom vodom. Slobodno vreme za šetnju i fotografisanje u trajanju od sat vremena, nakon čega nastavljamo put do Knjaževca. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u trajanju od 2 sata. Polazak za Beograd i Novi Sad i dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima. Kraj programa.

CENA ARANZMANA PO OSOBI : 5500 dinara

Doplata za 1/1 sobu – 550 dinara

Hotel Happy, Dimitrovgrad / noćenje sa doručkom

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
  • 1 Noćenje sa doručkom u hotelu „Happy“ u Dimitrovgradu;
  • Vodički servis i organizacioni troškovi;

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

  • Individualni troškovi;
  • Večera fakultativno – pljeskavica/bela vešalica, pomfrit, šopska salata, lepinja, 1 piće – sok ili pivo [1.000,00 din];
  • Sve programom nepomenute usluge;

NAČIN PLAĆANJA:– Gotovinski/platnimkarticama: 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pred put. – Karticom Banka Intesa, na 5 jednakihmesečnih rata bez kamatedirektno u Kompas Tourism&Travelposlovnicama. – Čekovima I administrativnomzabranom: 40% prilikom rezervacije, a ostataknatri rate nakonzavršenogputovanja.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

NAPOMENE:

  • U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika (od 45 putnika), agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.
  • Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih virusom COVID-19, moguće su promene i korekcije u realizaciji putovanja, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni, ukoliko dođe do istih. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Krajnjirokzaprijavuputnika do popunemestaštozavisiodtrenutneraspoloživosti.

Organizator KOMPAS tourism&travelposedujegarancijuputovanjazaslučajinsolventnosti i naknadeštetepolisabroj470000045496 od 06.11.2020. Triglavosiguranje ADO, Licenca OTP 452/2020 kategorija A25

Program “Caribrod I Carskapriroda, april i maj”, suzavedeni pod rednimbrojem34,35,36 u knjizievidencijaprogramaturističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.

Cenovnik br. 1 od 16.03.2021.

PRIMENJUJUSEOPŠTIUSLOVIPUTOVANJAAGENCIJEKOMPASTOURISM&TRAVEL, USAGLAŠENISAZAKONOMOOBLIGACIJAMAIYUTASTANDARDIMA!                                                                                                       Novi Sad, 16.03.2021.