ADVENT – BOŽIĆNI MARKET

B E Č – PANDORF

PAKET ARANŽMAN AUTOBUSOM OD 14.12. DO 16.12.2018.

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

1.DAN putovanja (petak 14.12.2018.) BEOGRAD –  NOVI SAD – SUBOTICA – BEČ

Polazak iz Beograda u 22:00 časova sa parking Sava centra( savska strana), a iz Novog Sada 23.00 časova kod Lokomotive na železničkoj stanici. Noćna vožnja preko Subotice I Mađarske sa kraćim zadržavanjem za obavljanje carinskih formalnosti i kraćih pauza.

2.DAN (subota 15.12.2018.) PANDORF – BEČ

Dolazak u Pandorf u jutarnjim časovima. Vreme predviđeno za šoping. Oko 11 časova polazak za Beč. Po dolasku, sledi pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča. Nakon ragledanja slobodno vreme za individualni boravak na Božićnom market u Beču. U 19:00h povratak za Srbiju. Noćna vožnja.

  1. DAN (nedelja 16.12.) NOVI SAD – BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u jutarnjim časovima

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 34 EUR

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE Prevoz autobusom turističke klase sa svim  pripadajućim troškovima prema planu puta, usluge turističkog vodiča, obilaske prema programu, organizacione troškove.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE Međunarodno putno zdravstveno osiguranje i individualne troškove. 

USLOVI PLAĆANJA Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke za efektivu.

NAČIN PLAĆANJA: prilokom rezervacije placa se 20 €, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja.

Krajnji rok za prijavu putnika je do popune mesta u zavisnosti od trenutne raspoloživosti.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman najkasnije 5 dana pre započinjanja putovanja.Organizator KOMPAS Tourism & Travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete broj 0164/2017 od 04.01.2017. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“.

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KOMPAS tourism & travel USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I YUTA STANDARDIMA.