2nd WORLD CONGRESS

MATERNAL, FETAL, NEONATAL MEDICINE

LONDON 03.- 07.04.2019. 

Preuzmite cenovnik , program i sve uslove rezervacije i placanja u PDF formatu :pdf

PROGRAM PUTOVANJA:

   1.dan 03.04.2019. BEOGRAD – LONDON

   Dolazak na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ –Terminal 2 za međunarodne odlaske u 08,30. Direktan let za London. Po dolasku, transfer do hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

   2./4. dan 04.-06.04.2019. LONDON

   Tri kongresna dana. Usluge u hotelu: noćenje, doručak.

   5.dan 07.04.2019. LONDON – BEOGRAD

   Doručak. Napuštanje soba u hotelu i poslepodnevni transfer za aerodrom. Let za Beograd u 18,55. Planirano sletanje na beogradski aerodrom u 22,35.

   MINIMUM: 2 OSOBE

   CENA ARANŽMANA PO OSOBI:   625 €

   Doplata za jednokrevetnu sobu:         150 €          – isključivo na upit

    U CENU ARANŽMANA UKLJUČENE SU SLEDEĆE USLUGE:

   Povratna avio karta Beograd/London/Beograd, transferi u Londonu: aerodrom/hotel/aerodrom, smeštaj

   u hotelu 3 zvezde u dvokrevetnim sobama sa uključenim doručkom, organizacioni troškovi.

   U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

 Aerodromske takse  157 €  – plaćaju se uz  aranžman (podložne promeni), kotizacija za učešće u radu  kongresa, ulazna viza za Veliku Britaniju, međunarodno zdravstveno osiguranje, lični troškovi i programom  sve nepomenute usluge.

   KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 14.01.2019.

Prilikom prijave uplaćuje se akontacija od 300 € i dostavlja skenirana prva stranica pasoša. Ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

   DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZRADU BRITANSKE VIZE:

  – Biometrijski pasoš + fotokopija

   – 2 fotografije, ne starije od šest meseci – pasoškog formata, isključivo na beloj pozadini

   – Stari pasoš +  pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa Vama (supružnika / dece),

   – Potvrda o zaposlenju sa visinom mesečnih primanja i datumom početka zaposlenja + prevod na engleski jezik

     CENA VIZE: 121 Eur (cena vize je podležna promenama) za dobijanje vize u roku od 30 dana.

  Agencija aplicira za britansku vizu (nakon kompletno dostavljene tražene dokumentacije), a klijenti OBAVEZNO   u zakazanom terminu moraju biti na razgovoru u prostorijama partnera UK ambasade: Teleperformance Limited, Airport City, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko se viza radi po ubrzanom postupku cena vize se uvećava i trenutno iznosi 180 eur.

   Link za kotizaciju: www.mcascientificevents.eu/worldmfnm/registrationfees/

   Hotel: Days hotel Waterloo, London – web:

https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/london-united-kingdom/days-hotel-london- waterloo/overview?CID=LC:DI:20160927:Rio:Local

NAPOMENA: Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate. U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih učesnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru s prijavljenim putnicima koriguje cenu ili program.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete broj. 990000031321 od 25.01.2019.godine osiguravajuce kompanije „Triglav osiguranje A.D.O. BEOGRAD”

Cenovnik br.1, 14.12.2018.  

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “KOMPAS” USAGLAŠENI SA ZAKONOM O OBLIGACIJAMA
I YUTA STANDARDIMA
.